Visitation · Efterskoleophold


 

Den Lille Efterskole har indskrivning året rundt. Den lille efterskole med det store fællesskab er god til at tage i mod nye elever som får brug for et skoletilbud midt i skoleåret. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og lægger en individuel plan for studier og andre mål.

Henvendelse skal ske til skoleleder Ole Tarp – tlf. 22 68 28 65 eller pr. mail .

Det er muligt at komme og se skolen og høre nærmere om skolens tilbud.

Det endelige visitationsmøde foretages ved et møde, hvor eleven, forældrene og ev. socialrådgiver / PPR deltager.

Månedsprisen er 37.600 kr. inklusiv undervisningstilbuddet.
Månedstaksten for 2020 er 38.625 kr. (stigningen følger KLs takster)

Undervisningen foregår på Roskilde Friskole der ligger på samme matrikel.
Læs nærmere på www.roskilde-friskole.dk