Målgruppen


 

Den Lille Efterskole optager unge, som kan profitere af at være i et rummeligt fællesskab på en lille specialefterskole. Mange af vores elever har haft det svært med at gå i skole, og har sociale eller modningsmæssige problemsstillinger.

 

Den Lille efterskole optager

 

 • Unge med skolemæssige problemer
 • Unge der kan profitere af at være i et fællesskab
 • Unge med en ikke alderssvarende social udvikling
 • Unge med manglende selvtillid
 • Unge med manglende tillid til voksne
 • Unge med lettere fysiske handicap
 • Unge som gerne vil væk hjemmefra
 • Unge overvægtige, som ønsker at tabe sig
 • Unge ensomme, som er socialt isolerede
 • Unge, der ikke stimuleres nok intellektuelt og derfor reagerer uhensigtsmæssigt
 • Unge med diagnoser, såsom ADHD

 

Den Lille Efterskole optager ikke

 

 • Unge der ikke kan profitere af at være i et fællesskabet
 • Unge med fysisk udad reagerende adfærd.
 • Unge der har brug for særlig psykiatrisk behandling
 • Unge psykisk udviklingshæmmede, der er stærkt behandlingskrævende
 • Unge med svære fysiske handicaps
 • Unge der er i et misbrug