Pædagogikken


 

På Den Lille Efterskole har vi et spændende undervisnings- og udviklingsmiljø. Et miljø der er præget af, at der er mennesker i alle aldre, af alle størrelser, af forskelligt køn og forskellige nationaliteter.

Her er nogle der er gode til at studere, andre der er bedst til praktiske færdigheder, nogle der spiller musik, andre kender alt til mekanik, nogle der er bedst til at lege, andre der dyrker sport, nogle der elsker mad, andre der elsker at lave den.

Miljøet er præget af engagement og interesse for hinanden, for verden, for sundhed og sport, for politik og miljø, for kammeratskab og læring.

 

Plads til alle

Miljøet er præget af unge, der af den ene eller anden grund ikke har ønsket eller kunnet følge undervisningen i almindelige kendte undervisningstilbud, som derfor lærer med alle sanser gennem oplevelser, gøremål, rejser, bøger, film, læreren, hinanden.

Miljøet er præget af, at det er tilladt at være utilpasset, at det er tilladt at falde igennem for så at prøve igen og igen. At det ikke er forbudt at fejle, for der er stadig et utal af muligheder.

Man giver plads til hinanden. Oplever hinandens gode og mindre gode sider. Miljøet befordrer, at man kan åbne sig op, sige sine meninger og man bliver taget alvorlig.

Der bliver stillet krav og alt er ikke lutter overbærenhed. Der bliver stillet krav om at yde. Integrationen er ikke et forstadium til fremtidig revalidering, men et ihærdigt forsøg på – fra pædagogernes side at opbygge det positive miljø, der tilgodeser den enkeltes vanskeligheder til en fornuftig og relevant personlig udvikling.

 

Pædagogiske principper

  • Palle var alene i verden – alle vi andre er her sammen
  • Kombinationen af praktisk og teoretisk arbejde er forudsætningen for læring
  • Jo højere grad af virkelighed i uddannelsen – jo mere læring
  • Mobilitet er en forudsætning for god læring. – Fra et sted ser du kun kort – også selv om du har øjnene på stilke.
  • Det hele gælder også for lærerne.
Vi bruger anerkendende pædagogik på Roskilde Friskole.

Miljøet er præget af engagement og interesse for hinanden, for verden, for sundhed og sport, for politik og miljø, for kammeratskab og læring.