Stærkt fællesskab · Positivt ungdomsmiljø


 

Med Den Lille Efterskole ønsker vi at skabe et positivt ungdomsmiljø, med masser af liv, lyst og lærdom.  Aktiviteter, ansvar og anerkendelse er nogle af vores nøgleord i skabelsen af et godt fællesskab, hvor alle kender alle.

Der er også plads til forskellighed, hvilket mange unge mennensker har behov for at udtrykke og måske eksperimentere med. Lærerne er gode til at lade mangfoldigheden blomstre, og står som garanter for, at alle trives i vores rummelige efterskolemiljø.

Miljøet er præget af engagement og interesse for hinanden, for verden, for sundhed og sport, for mennesker og miljø, – og ikke mindst for kammeratskab og læring.

 

Plads til alle

Fællesskabet opbygges omkring princippet, at der skal være plads til alle. At give plads til hinanden. At opleve og acceptere hinandens gode og mindre gode sider. Fællesskabet befordrer, at man kan åbne sig op, sige sin mening, – og at man bliver taget alvorligt. Lærerne er gode til at hjælpe eleverne med at løse konflikter.

Fællesskabet trænes også i, at acceptere forskelligheder. At det er OK at være anderledes. At mangfoldighed er en god ting. I gennem de mange aktiviteter på efterskolen opdager vi hinandens styrker, og finder ud af hvordan vi i fællesskab kan få det bedste frem i den enkelte.

 

Udfordringer som passer til den enkelte

Vi holder ikke af udtrykket: “unge med særlige behov”. Dette bliver alt for let tolket i retningen af, at der skal tages særlige hensyn, hvilket let kommer til at betyde for få og for små udfordringer til den unge. I værste fald kan det betyde, at den unge får en selvopfattelse, der kan række langt ind i voksenårene, der går ud på at, “mig skal der tages særligt hensyn til”.

Vi vil derfor gerne tage kampen op mod forståelse af “særlige behov”, idet vi mener at alle unge (som voksne) først og fremmest har de samme behov, nemlig et behov for at være i et fællesskab og have betydning i kraft af den man er og det man udretter.

 

Mulighed for enkeltværelse

Selv om man er en del af et fællesskab, kan man have brug for at være alene, derfor tilbyder vi eget værelse, hvis man ønsker det.