Lokale samarbejdspartnere


 

  • Folkeskolens afgangsprøver afholdes i samarbejde med Roskilde Friskole og Hedegårdenes Skole og 10. klasses centeret i Roskilde.
  • Uddannelsesvejledningen foregår i samarbejde med UU centeret i Roskilde
  • Psykolog Jacob Stein står for supervision og kan varetage opgaver i forhold til enkelte af eleverne.
  • Socialrådgivere og PPR psykologer der er tilknyttet hver enkelt elev
  • SSP i Roskilde
  • Erhvervsforum Roskilde
  • Rotaract i Roskilde
  • Roskilde Bibliotek
  • Lokale erhvervsfolk som vi bruger i forhold til praktikforløb