Internationalt program


 

Skolen har et internationalt program som har til formål at give eleverne kendskab til samfundsforhold, geografi, mennesker og kulturer i andre lande.

 

Studierejse

Hvert forår tager vi på studierejse til et land i eller uden for Europa.

Ud over selve oplevelsen, styrker det også elevernes indbyrdes forhold og forholdet elev og lærer imellem.

Studierejsen har også til formål at tage livtag med enkelte elevers angst for det ukendte.

Det ender som regel med en rigtig gode oplevelser, hvor eleverne oplever en stor gæstfrihed fra de mennesker man måske på forhånd er lidt bange for.

Studierejsen forberedes gennem studier, film og oplæg. Her er også plads til sprogundervisning, udregning af valuta og geografi studier.

Efter rejsen bearbejdes oplevelserne, og et lille foredrag forberedes med fremvisning af billeder osv. Andre klasser og forældrene inviteres og får således del i elevernes oplevelser.

Man lærer dobbelt ved at videregive viden og oplevelser til andre.

 

Udenlandske voluntører

På skolen bor der et par internationale voluntører.

De har taget et år ud af kalenderen for at opleve et andet land og for at være en del af Skolerne i Boserup.

De taler engelsk og det kan være en god oplevelse og erfaring for vore elever at få en voksenven, som de taler engelsk med.

Volontørerne har forskellige praktiske opgaver på skolen men har ikke ansvaret for de unge. De kan deltage med noget af det, de er gode til, fx sport, kunst, musik eller andet.