Fysiske rammer


 

Den Lille Efterskole ligger smukt i udkanten af Boserup Skov med udsigt til Kattinge Sø.

Stedet har en række faciliteter:

  • sportsbaner til fodbold og basketball.
  • mekanikerværksted
  • gartneri
  • sløjdværksted
  • kreativt værksted
  • fitnessrum
  • institutionskøkken

 

Tæt på naturen

Der er dyrehold med heste, hunde, høns og biavl.

En æbleplantage og 10 ha. skov. Park og grønsagshave.

Kanoer, kajakker og en sejlbåd.

Minibusser og biler – sådan at vi kan komme på tur når vi ønsker det.

 

Indendørs

Den Lille Efterskole holder til på 2. og 3. sal, på adressen Boserupvej 100 B, 4000 Roskilde.

Bygningerne har siden 1993 været anvendt til skoledrift – et fantastisk egnet sted til dette formål.

Kostafdelingen indeholder ud over værelserne, et kontor/ nattevagtværelse, to stuer, en spisestue, to køkkener, depot/ vaskeri, opholdsrum med fitness, toiletter og brusebade.

Så er der undervisningslokaler og en række andre faciliteter såsom park og skov, boldbaner, værksteder, musiklokale, fitnessrum, samt fællesrum til arrangementer mm.

Den Lille Efterskole ligger midt i et socialt og pædagogisk undervisningsmiljø, idet der på matriklen er en anden undervisningsinstitution Roskilde Friskole, derudover skolens STU tilbud med en række værksteder,  mekanikerværksted og Den Grønne Linje, Boserupkollegiet, Botilbuddet Open Future samt aflastningsopholdsstedet Ud i det Fri.