Fagrække


 

Vi tilbyder Folkeskolens fulde fagrække:

Undervisningen tilrettelægges med særlig hensyntagen til den enkelte elevs forudsætninger og faglige niveau.

 

Fagrækken består af:

Dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, kristendom, samfundsfag, geografi, biologi, fysik/kemi, og idræt.