Efterskole for unge med ASF (autisme spektrum forstyrrelse)


 

Den Lille Efterskole kan modtage unge med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse). Skolen har fokus på de individuelle behov, som den enkelte elev har. Unge med autisme har brug for særligt tilrettelagte undervisning i et velstruktureret miljø med lærere, som har viden og erfaring med undervisning af unge med ASF. Lærerne på skolen har arbejdet med målgruppen gennem de sidste mange år, og i de seneste år har vi fået en del elever inden for autismespekteret, – især med diagnoserne infantil autisme og asperger’s syndrom.

 

Vi tilpasser omgivelserne til eleven og ikke omvendt

Leder du efter et specialiseret skoletilbud for børn med autisme, som passer til dit barn, så er det netop det vi arbejder med.

Vi ser det som vores hovedopgave, at tilrettelægge en forudsigelig hverdag og tilpasse omgivelserne, så de passer for den enkelte elev. Vi har mange aktiviteter og lærere at trække på. Det går ud på at finde netop dét, som giver mening for den enkelte elev.

  • Nogle skal dagligt være sammen med vore tre heste og vores hesteterapeut.
  • En skal et par timer på mekanikerværkstedet sammen med vores mekaniker.
  • Andre skal på den daglige vandretur med deres lærer og stedets to hunde. Turen går gennem Boserup Skov ned til Roskilde Fjord og tilbage igen.

 

En god dagsrytme

Alle starter med morgenmad og en snak om dagen, der skal i gang, og hvad den enkelte har brug for at få snakket om.

I løbet af dagen er der undervisning i afmålte doser, der passer til den enkelte.

 

Én – til – én undervisning eller undervisning i en lille gruppe

Støttebehovet er meget forskelligt efter den enkelte elevs behov. Flere elever har én til én undervisning, mens andre fungerer i en social sammenhæng i en mindre klasse.

 

Erfarne lærere

En lærer til børn med ASF skal være i besiddelse af forskellige egenskaber.

Læreren skal have grundig kendskab til hvad ASF er, herunder vide hvad skoletilbuddet skal indeholde i forhold til daglige strukturer for tid, rum og indhold.

Læreren skal lære den enkelte elev at kende inden for alle livets facetter. Hver elev er unik, og det er lærerens opgave at bygge den gode relation.

Læreren skal kunne lægge det program, der skal til, for at der kan foregå en god udvikling, – Herunder tage udgangspunkt i de særlige udviklingspotentialer hver enkelt har.

 

Det livslange perspektiv

Dit barn skal have en skolegang, hvor der bliver set på det livslange perspektiv.

Selv om autisme er et livslangt handicap, har mennesker med autisme ofte gode udviklingsmuligheder. Alle aktiviteter i vort skoletilbud for børn med autisme, bør derfor tilrettelægges med henblik på en kontinuerlig udvidelse af elevens selvstændighed og handlemuligheder.

 

Sociale mellemværender

Vi bruger et begreb der hedder sociale mellemværender. Det er aftaler der bliver indgået mellem eleven og læreren om f.eks. at eleven skal op til afgangsprøve i dansk og matematik. Så selv om det er en dårlig dag eller en dårlig uge, selv om kæresten lige er gået og alt ser sort ud, så holder læreren fast i det der er aftalt.

 

Resultater der tæller · ASF efterskole

Det er gået godt for mange af vore elever med autisme.

En er i lærer som elektriker, en går på gymnasiet og en tredje holder styr på salene og gæsterne i en biograf.

Vi er dog først og fremmest optaget af, at vore elever bliver til nogen, og dernæst at de bliver til noget.

Roskilde Friskole har skoletilbud ASF og skoltilbud til børn med autisme.

Vi ser det som vores hovedopgave, at tilrettelægge en forudsigelig hverdag og tilpasse omgivelserne, så de passer for den enkelte elev

Hvad er ASF?
Inden maj måned i 2015 blev ”autisme” inddelt i forskellige typer, fx Aspergers syndrom, infantil autisme, atypisk autisme eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser af forskellig art (GUF, GUU, GUA).  Nu anvendes i stedet for betegnelsen “autismespektrumforstyrrelse”, forkortet ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelse – eller blot “autisme” for hele spektret.